Scroll Top

PRIVACYVERKLARING

Pimcy B.V., gevestigd Spoorlaan 334, 5038 CC Tilburg, Nederland (KVK 69949611)  hierna genoemd Pimcy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden ieders privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, laat het even weten, dan helpen we je verder! Je kunt ons bereiken via info@pimcy.nl. Ons website-adres is: https://pimcy.nl.

Het privacybeleid geldt voor alle diensten van Pimcy. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Pimcy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor, of gebruik maakt van, een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, om je een nieuwsbrief te kunnen versturen, om een download mogelijk te maken en ten behoeve van onze financiële administratie. We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst welke je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens (zoals bedrijfsnaam, adressen, kvk-nummer, contactpersonen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Domeinnaam
 • IP-adres
 • Locatie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, gesprekken en telefonisch contact.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van derde partijen (Google, Microsoft, Hostnet, Mailchimp, Moneybird)

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten aan ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren en te zien hoe bezoekers anoniem de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van een betrokken derde partij, Google. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of verzoek af te handelen nadat je een formulier op onze site hebt verstuurd.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.
 • Om je een factuur te kunnen sturen van de afgenomen producten en/of diensten.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken voor marketing, statistieken en reactieformulieren. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Daarnaast worden facturen gedeeld met onze accountant cq boekhouder.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen via info@pimcy.nl.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.( Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.)

Bewaring persoonsgegevens Pimcy

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. De gegevens benodigd voor statistieken worden met 14 maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kan voorkomen dat we in een enkel geval persoonsgegevens (moeten) verstrekken aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor, tenzij sprake is van het voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Pimcy, met wie verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Google, Finovion, Jonkers & Partners, Microsoft, Moneybird, Famelab.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pimcy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pimcy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Pimcy persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@studiopimcy.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. (McAfee Total Protection)
 • Onze website is beveiligd (https)
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Medewerkers van Pimcy die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Je toestemming geldt voor de volgende gebieden: pimcy.nl

Naleving van de wet

Pimcy kan jouw Informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is, of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, als antwoord op een rechterlijk bevel, een gerechtelijke of andere dagvaarding door de overheid of bevel of in een anderszinse samenwerking met wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties.

Pimcy behoudt zich ook het recht voor om informatie te delen, waaronder Persoonlijke Informatie waarvan wij te goeder trouw denken dat het gepast en /of noodzakelijk is om dit te doen met als doel om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een aansprakelijkheidsstelling, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen een frauduleuse, beledigende of onwettige activiteit of gebruik, (iii) onderzoek te verrichten en onszeld tegen claims of beschuldigingen van derden te verdedigen, (iv) de veiligheid of integriteit van de Service en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om de Service beschikbaar te maken, te beschermen, of (v) om onze eigendommen of andere wettelijke rechten te beschermen, onze contracten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

Versie 1.1 – 24 augustus 2022

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.