Scroll Top

ORGANISEREN

Om succesvol en structureel te innoveren, is het nodig om te bouwen aan innovation excellence. Net zoals je de ‘operatie’ optimaliseert door te werken aan operational excellence kun je ook goed of beter te worden in innovatie en zorgen voor de juiste randvoorwaarden en een structuur die houvast biedt.

Aan de hand van de facetten van Pimcy’s innovation excellence diamant werk je geleidelijk aan het bereiken van deze innovation excellence. De inrichting van de facetten is afhankelijk van de huidige manier van werken, de bedrijfscultuur en de gewenste mate van verandering. Onze aanpak is gegrond in best practices binnen Design Thinking/ Service Design en Innovatiemanagement.

Of je nu aan één facet wilt werken, of een grotere verandering tot stand wil brengen, het diamant model helpt je het grotere geheel te overzien. Wij bekijken graag samen met jullie aan welke facetten gewerkt zou moeten worden. Lees hier meer over ons.

INNOVATIE MANAGEMENT

Als we het over het organiseren hebben, wordt dit ook vaak Innovatie Management genoemd. Er zijn hierbij 3 onderdelen erg belangrijk: Innovatie Portfolio Management, Idee Management en Life Cycle Management.

Als overkoepelende werkwijze hanteren wij een Design Thinking aanpak bij al onze projecten.

Innovatie Portfolio Management
Het organiseren van innovatie zodat selectie, ontwikkeling en schalen van nieuwe producten, diensten en business modellen zo optimaal mogelijk verloopt en bijdraagt aan de strategische doelstellingen en continuïteit van de organisatie.
Idee Management
Het proces dat ervoor zorgt dat er continu relevante ideeën of input voor ideeën worden opgehaald en geselecteerd. Ideeën kunnen hierbij zowel van binnen als buiten de organisatie komen.
Life Cycle Management
Het hart van de bestaande organisatie, het optimaliseren van de levenscyclus van de portfolio van bestaande producten en/of diensten. Deze optimalisatie moet in samenhang met de innovatie portfolio plaatsvinden.
Design Thinking
Een creatieve innovatie methodiek die start vanuit de gebruiker en op het genereren, prototypen en testen van ideeën. Het is een iteratief proces van experimenteren en aanpassen, met als doel innovatieve, gebruikersgerichte en levensvatbare oplossingen.

INNOVATIE PORTFOLIO MANAGEMENT

Wij hanteren een gecombineerde aanpak van Innovatiemanagement en Portfoliomanagement, vandaar de naam Innovatie Portfolio Management.

Vanuit innovatiemanagement perspectief willen we de volgende zaken optimaliseren:

 • Strategische richting
 • Randvoorwaarden en kaders om te kunnen innoveren
 • Een ruimtegevend proces met als doel om nieuwe producten, diensten en business modellen te kunnen ontwikkelen en schalen.

Vanuit portfoliomanagement perspectief willen we de volgende zaken organiseren:

 • Management van de innovatiefunnel
 • Meetbaar maken van innovatie
 • Een optimale portfolio en dus keuzes maken

Doelstellingen van Innovatie Portfolio Management

 • Succesratio van nieuwe introducties verhogen
 • Versnellen doorlooptijd traject en optimale inzet resources
 • Bijdragen aan bereiken strategie
Werkwijze Innovatie Portfolio Management
Inventarisatie
Hoe ziet onze innovatiefunnel er eigenlijk uit? We moeten eerst begrijpen wat er nu gebeurt en deze informatie structureren. Aan de hand van diverse modellen krijgen we inzicht in hoe het we het op dit moment eigenlijk doen.
Richting & prioriteiten
Nu kunnen we onze beoogde richting vergelijken met waar we staan. Wat moeten we nu doen om de juiste kant op te bewegen? Welke keuzes moeten we nu gaan maken?
Balanceren
We hebben keuzes gemaakt en gaan aan de slag met het in balans brengen van onze portfolio. Deze balans is nodig om onze strategische doelstellingen te bereiken.
Portfolio reviews
We kunnen nu starten om onze portfolio periodiek te reviewen en zo onze keuzes opnieuw te beoordelen. Portfoliomanagement is immers een continu proces, waarbij we onze koers soms moeten bijstellen.

IDEE MANAGEMENT

Idee management is het proces dat ervoor zorgt dat er continu relevante ideeën worden opgehaald en geselecteerd. Ideeën kunnen hierbij zowel van binnen als buiten de organisatie komen. Als ideeën van buiten komen en er samen met externe partijen gewerkt wordt aan de realisatie van die ideeën spreken we over open innovatie.

Doelstellingen idee management

 • Steeds beter worden in het ophalen en selecteren van ideeën
 • Kennis en enthousiasme van werknemers en partners benutten
 • Komen tot onverwachte nieuwe ideeën waaruit innovatie kan voortkomen
Werkwijze Idee Management
Inventarisatie & Ideation software
Wat wil je bereiken met het ophalen van ideeën? We kijken hoe we je het best kunnen helpen. Meestal zetten we software in, in combinatie met offline events. Wij werken met verschillende partijen samen.
Inrichten en implementeren
Hoe ga je de software optimaal gebruiken en inzetten? Hoe past deze het best bij het DNA van jouw organisatie? Wij helpen je de software in te richten.
Begeleiden van jouw innovatie challenge
Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van 'challenges'. Ook jouw team kunnen we hierin bijstaan, om zo een optimaal resultaat te behalen.
Begeleiden van de winnaar(s)
Er is een winnaar! Wat nu? Veel organisaties blijven hier helaas hangen. Wij helpen de winnaar(s) om van idee tot een getoetst prototype te komen, zodat je met meer zekerheid weet of je hierin moet gaan investeren.

LIFE CYCLE MANAGEMENT

Met Life Cycle Management zorg je ervoor dat je zolang mogelijk ‘waarde’ haalt uit de producten die je op de markt hebt. Het helpt je om te investeren in de juiste producten, maar ook om tijdig producten uit te faseren. Een kleine upgrade of verbetering noemen wij geen innovatie, maar life cycle management. Modellen die we hiervoor toepassen zijn onder andere het Kano model, Jobs-to-be-Done en Value Proposition Design.

Doelstellingen Life Cycle Management

 • Verlengen levenscyclus product
 • Optimaliseren marges
 • Ontwikkelen productstrategie
Werkwijze Life Cycle Management
Inventariseren
We moeten eerst begrijpen hoe onze huidige portfolio eruit ziet. Deze informatie moeten we interpreteren, categoriseren en relateren aan criteria. Op deze manier krijgen we inzicht in hoe we het op dit moment eigenlijk doen.
Richting & prioriteiten
Nu kunnen we onze beoogde richting vergelijken met waar we staan. Wat moeten we nu doen om de juiste kant op te bewegen? Welke keuzes moeten we nu gaan maken?
Uitvoeren strategie
We hebben keuzes gemaakt en gaan aan de slag met onze productstrategie. Op deze manier optimaliseren we onze portfolio in lijn met de strategische doelstellingen.
Portfolio reviews
We kunnen nu starten om onze portfolio periodiek te reviewen en zo onze keuzes opnieuw te beoordelen. Life cycle management is immers een continu proces, waarbij we onze koers soms moeten bijstellen.

DESIGN THINKING

Design Thinking is een methode, een proces en een gedachtengoed. Het is is geen strak proces, maar eerder een dynamische benadering van het aanpakken van uitdagingen.

De 5 fases van het Design Thinking Proces

Het begint met diepgaand inleven in de behoeften en ervaringen van gebruikers, gevolgd door het definiëren van het probleem op een mensgerichte manier.

Vervolgens komt het gedeelte wat mensen vaak het leukst vinden: ideeën genereren! Hier moedigen we aan om wild te dromen, buiten de gebaande paden te denken en traditionele beperkingen uit te dagen.

Na het selecteren van de meest veelbelovende ideeën, is het tijd om  concepten of bepaalde interacties tastbaar te maken, waardoor ze snel kunnen worden getest en aangepast. Het gaat om het maken van kleine stappen, en ervoor zorgen dat je een mislukking leert zien als een waardevolle leerervaring.

Het resultaat? Innovatieve oplossingen die functioneel zijn, afgestemd op de echte behoeften van gebruikers én die waarde opleveren voor de organisatie.

Doelstellingen Design Thinking

 • Verlagen risico van innovatie
 • Snel ontwikkelen en leren
 • Komen tot meer creatieve oplossingen

DESIGN THINKING AANPAK

Bij alles wat wij doen hanteren wij een Design Thinking Aanpak, zoals geïllustreerd in het volgende plaatje:

Design Thinking Aanpak

Wij geloven namelijk niet in oplossingen op papier, maar in samen werken aan een aanpak die daadwerkelijk werkt en tot resultaat leidt!

Wil je een snelle start maken?

INNOVATIE KICKSTART

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.