English

4x4 innovation matrix

30 aug: Life Cycle Management: from product portfolio to market strategy

In dit artikel laat ik zien hoe je product life cycle management kunt optimaliseren door hier vanuit een innovatieperspectief naar te kijken. Door verschillende modellen te combineren, namelijk het 3 Horizons model, het Ansoff model, de BCG matrix en de 4x4 innovatiematrix, kom ik tot 12 mogelijke productstrategieën die je kunt toepassen binnen product life cycle management.
innovation ecosystem

15 jul: Build your innovation ecosystem with innovation portfolio management

Build your innovation ecosystem with innovation portfolio management The new book “the corporate startup”, is definitely recommendable. It integrates very well how to apply lean startup practices in a corporate context. But what I like most is its emphasis on…